Β’ Λυκείου

Η σωστή προετοιμασία είναι αυτή που εγγυάται την επιτυχία!

Τα τμήματα είναι αυστηρά ολιγομελή, έως τεσσάρων ατόμων.

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα περιλαμβάνει δυο διδακτικές ώρες μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου και συνεχίζεται με τρεις ώρες μέχρι και τα θερινά μαθήματα, οι οποίες είναι κατανεμημένες σε παράδοση θεωρίας και επίλυση ασκήσεων. Στο τέλος των θερινών μαθημάτων, συνήθως έχει ολοκληρωθεί η παράδοση του 60% της εξεταστέας ύλης.

Τα διαγωνίσματα στη Β’ Λυκείου πραγματοποιούνται συνήθως με συχνότητα ένα διαγώνισμα ανά ενάμιση μήνα και το επίπεδο δυσκολίας είναι διαβαθμισμένο, ώστε να εξετάσει εάν ο μαθητής έχει προετοιμαστεί σωστά, καθώς και εάν υπάρχουν τυχόν ελλείψεις ή παρανοήσεις σε όλη την έκταση της διδαχθείσας ύλης.