Γ’ Λυκείου

Η σωστή προετοιμασία είναι αυτή που εγγυάται την επιτυχία!

Tο υπουργείο επισημαίνει:
“Σε μαθήματα προσανατολισμού, στα οποία οι ώρες διδασκαλίας αυξάνονται σημαντικά, υπάρχει και σχετική αύξηση της ύλης, η οποία δεν είναι αναλογική. Έτσι, στην Γ΄ Λυκείου ο κάθε μαθητής θα έχει την ευκαιρία να σκεφθεί και να εμβαθύνει πάνω στη γνώση. Με το νέο σύστημα δίνεται στον κάθε μαθητή η δυνατότητα να μάθει να εμβαθύνει και να κρίνει τη γνώση και την επιστήμη στα αντικείμενα τα οποία θα τον απασχολήσουν στη συνέχεια της σταδιοδρομίας του”.

Τα τμήματα είναι αυστηρά ολιγομελή, έως τεσσάρων ατόμων. Τα μαθήματα ξεκινούν συνήθως την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις διδακτικές ώρες οι οποίες είναι κατανεμημένες σε παράδοση θεωρίας και επίλυση ασκήσεων.

Η πρώτη παράδοση της εξεταστέας ύλης ολοκληρώνεται συνήθως στο τέλος Νοέμβρη. Έτσι, τους υπόλοιπους έξι μήνες πραγματοποιούνται συνεχείς επαναλήψεις, συχνά ολικά διαγωνίσματα και επίλυση θεμάτων προσομοίωσης!

Ο μαθητής αισθάνεται ασφάλεια, σιγουριά και αυτοπεποίθηση, αφού έχει αφομοιώσει την ύλη, χωρίς ελλείψεις ή ασάφειες στην κατανόησή της.