Διαδικτυακό Φροντιστήριο

Το φροντιστήριο Βιολογίας «Εξέλιξη» έρχεται στο σπίτι σου!

Ο πατέρας της Εξέλιξης, ο Δαρβίνος, είπε:

Ο ισχυρότερος επιβιώνει.

Ποιος είναι ο ισχυρότερος?

Αυτός που προσαρμόζεται. Προσαρμοζόμαστε, λοιπόν, στις νέες συνθήκες.

Τα διαδικτυακά μαθήματα ξεκίνησαν το σχολικό έτος 2019-2020 και διεξάχθηκαν με πολύ μεγάλη επιτυχία. Το μάθημα γίνεται με χρήση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας ZOOM σε υπολογιστή ο οποίος διαθέτει διαδραστική οθόνη αφής.

Έτσι, γίνεται αναπαράσταση σχημάτων και επίλυση ασκήσεων, όπως και στο δια ζώσης μάθημα! Παράλληλα, χρησιμοποιείται ψηφιακό μικροσκόπιο το οποίο συνδέεται με την οθόνη του υπολογιστή. Έτσι, η διαδικτυακή διδασκαλία ανταγωνίζεται επάξια την δια ζώσης!

Το φροντιστήριο Βιολογίας “Εξέλιξη” έρχεται στο σπίτι σου!

διαδικτυακά μαθήματα