Διαγνωστικά Τεστ

Αυτό που βλέπουμε αλλάζει αυτό που γνωρίζουμε. Αυτό που γνωρίζουμε αλλάζει αυτό που βλέπουμε

J.Piaget

Στο τέλος των θερινών μαθημάτων της Α’ Λυκείου, τα οποία έχουν διάρκεια 10 διδακτικές ώρες και αφορούν σε βασικές βιολογικές έννοιες και σε ένα μικρό κομμάτι της εξεταστέας ύλης της Γ΄Λυκείου, οι μαθητές υποβάλλονται σε γραπτή ωριαία εξέταση.

Έτσι, γίνεται ομαλή κατανομή στα τμήματα από το ερχόμενο σχολικό έτος, ώστε να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή ομοιογένεια σε αυτά, με βάση τις δυνατότητες και τις επιδόσεις του κάθε μαθητή.

Η παράμετρος αυτή είναι πολύ σημαντική για την ομαλή ροή της ύλης, αφού δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να εστιάζει με ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες του κάθε μαθητή, ώστε να αυξήσει την απόδοσή του στο μέγιστο!