Διαγωνίσματα Προσομοίωσης

Η επιτυχία θέλει σύστημα, συνέπεια και ευθύνη!

Το φροντιστήριο “Εξέλιξη” εστιάζει ιδιαίτερα στη γραπτή εξέταση.
Τα συχνά διαγωνίσματα έχουν στόχο:

  • την εξάσκηση, άρα και την εξοικείωση με τη διαδικασία των γραπτών εξετάσεων
  • τη σωστή διαχείριση του χρόνου
  • την αξιολόγηση γύρω από το κατά πόσο ο μαθητής έχει κατανοήσει αυτά που διδάχθηκε. Έτσι, γίνεται σχεδιασμός των επόμενων μαθημάτων με στόχο τη διαρκή βελτίωση των γραπτών επιδόσεών του!
  • τη συχνή επανάληψη η οποία με τη σειρά της οδηγεί στην αφομοίωση και εμπέδωση της ύλης!