Σύστημα επιτυχίας

Η επιτυχία θέλει σύστημα, συνέπεια και ευθύνη!

1. Ολιγομελή Τμήματα

Η προετοιμασία των μαθητών για την Πανελλαδικές Εξετάσεις απαιτεί υπευθυνότητα και συνέπεια από την πλευρά τόσο του εκπαιδευτικού όσο και των μαθητών. Για το λόγο αυτό, στο φροντιστήριο «Εξέλιξη» όλα τα τμήματα είναι αυστηρώς ολιγομελή: τέσσερις μαθητές ανά τμήμα είναι ο ιδανικός αριθμός, ώστε να υπάρχει μια ομαλή ροή στην παράδοση της ύλης, αλλά και ο πλήρης έλεγχος της επίδοσης του κάθε μαθητή ξεχωριστά.

2. Εποικοδομητική Διδασκαλία

Τα τελευταία χρόνια τα θέματα των πανελλαδικών Εξετάσεων εξετάζουν κυρίως την κριτική σκέψη του μαθητή, καθώς και την ικανότητά του να συνδυάζει πληροφορίες και να ερμηνεύει σωστά εικόνες και διαγράμματα.

Σε αυτές τις απαιτήσεις ανταποκρίνονται μόνο οι μαθητές που έχουν κατανοήσει πλήρως την ύλη και έχουν εμβαθύνει σε αυτή. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, η σύγχρονη Διδακτική της Βιολογίας στοχεύει στο εποικοδομητικό μοντέλο μάθησης. Ο εκπαιδευτικός καλείται να παραμερίσει τη μετωπική διδασκαλία, όπου εκείνος απλά παραδίδει και οι μαθητές απλά παρακολουθούν, και να προτρέψει τον μαθητή να οικοδομήσει ενεργά τη γνώση.

Η παράδοση του μαθήματος με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων κρατά τον μαθητή σε εγρήγορση και τον καθοδηγεί στην κατανόηση εννοιών και διαδικασιών, αφήνοντας πίσω την στείρα αποστήθιση (κοινώς την παπαγαλία) όπου μηχανικά επαναλαμβάνει αυτό που μαθαίνει, χωρίς να το κατανοεί πλήρως.

Έτσι, η επιτυχής επίλυση των ασκήσεων, αλλά και η απάντηση σε συνδυαστικές ερωτήσεις και ερωτήσεις κρίσεως, είναι δεδομένη.

 

3. Διαδραστική Μάθηση

Το δύσκολο στη Βιολογία, αλλά ταυτόχρονα και το πιο συναρπαστικό, είναι ότι δεν μπορούμε να δούμε τα περισσότερα από αυτά που μαθαίνουμε: το κύτταρο, τα οργανίδιά του, το γενετικό υλικό, τους μικροοργανισμούς! Το φροντιστήριο Βιολογίας «Εξέλιξη» αλλάζει τα δεδομένα, μιας και διαθέτει:

 • οθόνη μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας, συνδεδεμένη με υπολογιστή, ώστε να γίνεται χρήση εικόνων και βίντεο κατά τη διάρκεια της παράδοσης
 • αίθουσα μικροσκοπίων: πρόκειται για το μοναδικό φροντιστήριο πανελλαδικά που διαθέτει αίθουσα μικροσκοπίων! Τα μικροσκόπια Konus Academy είναι ασφαλή μικροσκόπια με  χαμηλή τάση λειτουργίας και εξωτερικό μετασχηματιστή, κατασκευασμένα με CE πιστοποίηση που διαθέτουν στο βασικό εξοπλισμό προσοφθάλμιους και αντικειμενικούς φακούς και παρέχουν έως 1000 μεγεθύνσεις. Παρατηρούμε έτσι μικροοργανισμούς, ανθρώπινα κύτταρα, διάφορους ιστούς, ακόμη και χρωμοσώματα!
 • VR απεικόνιση εργαστηριακών τεχνικών και βιολογικών διαδικασιών. Το φροντιστήριο «Εξέλιξη» πρωτοπορεί και σε αυτόν τον τομέα! Οι μαθητές συνδέονται ακόμη περισσότερο με αυτό που μαθαίνουν, αφού φορώντας μάσκες VR ταξιδεύουν μέσα στο κύτταρο, κολυμπάνε μέσα στο αίμα και μεταφέρονται ακόμη και στον χώρο του εργαστηρίου εικονικά όπου πραγματοποιούν εργαστηριακές τεχνικές που είναι στην ύλη μας!!

4. Διαγωνίσματα Προσομοίωσης

Το φροντιστήριο «Εξέλιξη» εστιάζει ιδιαίτερα στη γραπτή εξέταση.

Τα συχνά διαγωνίσματα έχουν στόχο:

 • την εξάσκηση, άρα και την εξοικείωση με τη διαδικασία των γραπτών εξετάσεων
 • τη σωστή διαχείριση του χρόνου
 • την αξιολόγηση γύρω από το κατά πόσο ο μαθητής έχει κατανοήσει αυτά που διδάχθηκε. Έτσι, γίνεται σχεδιασμός των επόμενων μαθημάτων με στόχο τη διαρκή βελτίωση των γραπτών επιδόσεών του!
 • τη συχνή επανάληψη η οποία με τη σειρά της οδηγεί στην αφομοίωση και εμπέδωση της ύλης!

 

5. Εκπαιδευτικό Υλικό

Το φροντιστήριο παρέχει στους μαθητές πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό το οποίο καλείται να ενισχύσει το περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου και περιλαμβάνει:

 • σημειώσεις γύρω από το κείμενο του σχολικού βιβλίου. Οι σημειώσεις αυτές αφορούν τόσο σε επεξηγηματικές έννοιες όσο και σε συνδυαστικές ερωτοαπαντήσεις από όλες τις ενότητες της εξεταστέας ύλης.
 • αναλυτικά σχήματα που επεξηγούν τη θεωρία
 • μεθοδολογία ασκήσεων σε όλα τα κεφάλαια
 • ασκήσεις προς λύση
 • αναλυτικές απαντήσεις σε όλες τις ασκήσεις, με εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση
 • απαντήσεις στις ερωτήσεις και τις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου
 • επίλυση θεμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων όλων των περασμένων ετών
 • θέματα προσομοίωσης προς επίλυση