Εκπαιδευτικό Υλικό – Σημειώσεις

Η επιτυχία θέλει σύστημα, συνέπεια και ευθύνη!

Το φροντιστήριο παρέχει στους μαθητές πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό το οποίο καλείται να ενισχύσει το περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου και περιλαμβάνει:

  • σημειώσεις γύρω από το κείμενο του σχολικού βιβλίου.Οι σημειώσεις αυτές αφορούν τόσο σε επεξηγηματικές έννοιες όσο και σε συνδυαστικές ερωτοαπαντήσεις από όλες τις ενότητες της εξεταστέας ύλης.
  • αναλυτικά σχήματα που επεξηγούν τη θεωρία
  • μεθοδολογία ασκήσεων σε όλα τα κεφάλαια
  • ασκήσεις προς λύση
  • αναλυτικές απαντήσεις σε όλες τις ασκήσεις, με εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση
  • απαντήσεις στις ερωτήσεις και τις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου
  • επίλυση θεμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων όλων των περασμένων ετών
  • θέματα προσομοίωσης προς επίλυση