Ηλεκτρονική Εφαρμογή Tuitor.

Υποσύστημα γονέα:

Οι γονείς έχουν πλέον τη δυνατότητα να ενημερώνονται από οπουδήποτε και οποτεδήποτε για τα παιδιά τους. Ο γονέας μπορεί να παρακολουθήσει το πρόγραμμα των διαγωνισμάτων των παιδιών του στο φροντιστήριο, τις ανακοινώσεις του φροντιστηρίου και τις απουσίες μέσα από ένα εύχρηστο ημερολόγιο.

Επιπλέον, μπορεί να παρακολουθήσει τις πληρωμές που έχει πραγματοποιήσει στο φροντιστήριο ταξινομημένες ημερολογιακά. Ο γονέας, μέσα από το υποσύστημά του, μπορεί να παρακολουθήσει την πορεία των παιδιών του στα διαγωνίσματα, τις απουσίες, καθώς και τις επιδόσεις του σε κάθε μάθημα!

Η ενημέρωση είναι άμεση και μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή και όπου και αν βρίσκεται ο γονιός, αρκεί να υπάρχει σύνδεση στο ίντερνετ και υπολογιστής ή tablet ή κινητό τύπου smartphone.

Είσοδος στο υποσύστημα για το γονέα

Υποσύστημα μαθητή:

Ο μαθητής έχει πρόσβαση στο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό που του έχει στείλει το φροντιστήριο οργανωμένο ανά μάθημα και να ενημερωθεί για την πρόοδό του στα διαγωνίσματα/τεστ του Φροντιστηρίου.

Τέλος, μέσα από το Tuitor ο μαθητής μπορεί να δει τις ανακοινώσεις του Φροντιστηρίου.

Είσοδος στο υποσύστημα για το μαθητή